Eğitim & Kurs

Eğitimi Temelden Etkileyen Sosyal Değişimler!

Eğitimi Temelden Etkileyen Sosyal Değişimler! Eğitim, hem insanın hem de toplumun hayatına yön veren bir ayna olarak gösterilmektedir. Tüm yönleri ile yetiştirilen insanın sahip olduğu değerleri toplum yaşamına yansıtması ve sosyalleşmeye katkıda bulunması noktasında itici bir güç unsuru olarak görülmektedir.

Eğitimi Temelden Etkileyen Sosyal Değişimler! Sağlıklı olduğu kadar donanımlı bir şekilde yetiştirilen insanlar, toplumun ihtiyacına cevap verebilmek kapasitesine erişmektedir. Post modern çağ olarak ifade edilen 21. yüzyıl, modern toplulukların bilgiye erişmesi noktasında özellik göstermektedir. Hem sistemli hem de sıkı bir eğitimden geçen insanlar, bilgiye sahip olarak modern bir yaşam sürebilmektedir.

İnsan daha çocuk yaştan itibaren, eğitim adı verilen terbiyenin aileden başlayarak sistemli ve düzenli bir şekilde gösterilmesi ile eğitim öğretime tabi tutulmaktadır. Aldıkları eğitimin yaşadıkları toplumda uygulanması ve hayata döküle bilmesi ortamı ve olanağı sağlanması olarak da kendini göstermektedir. Toplumların kültürlerinin ayrılmaz bir parçası olarak gösterilen eğitim, gerek sosyal kurumlar gerek gelenekler gerekse de örf ve adetler tarafından biçimlendirilmektedir. Biçimlendirilen ve oluşan kurallar da kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Bu da toplumun kültürel yapısını oluşturmaktadır.

Toplumlarda Görülen Sosyal Değişimler

Sosyal değişim, hem toplumsal yapının hem de onu oluşturan toplumsal ilişkilere dair ağ ile bu ilişkilerin belirlenmesine yönelik toplumsal kuralların değişmesi olarak tarif edilmektedir. Toplumsal değişme, toplum içerisindeki temel kurumlar içinde bulunan ve toplumun parçaları arasında bir denge oluşturan bir yapısallık içermektedir. Eğitim, bu yapısallıktaki örgütlenme olarak ortaya çıkmaktadır. Sosyal dönüşümler, günümüzde sıklıkla yaşanmaktadır. Günümüzde sismik değişimler de gözlemlenmektedir. Bunların en başında, geniş çaplı etkili ve derin teknolojik değişimler gelmektedir. Ayrıca bu minvalde toplumsal değişimler de görülmektedir.

Toplumsal değişmeler, bilgi olduğu kadar teknoloji ve değerler tarafından gerçekleştirilmektedir. İnsanoğlu doğayı kontrol altına almak için uğraşmaktadır. Aynı zamanda içinde yaşadığı dünyayı bilimsel metotlarla çözümlemek istemekte ve egemenliğini kurmaya çalışmaktadır. Tarihi süreçte toplumsal yapıların sürekli değiştiği ve bu değişimle birlikte insan topluluklarının da farklılaştığı gözlemlenmektedir. Tarih boyunca insan toplulukları bilgiye bağımlı kalmıştır. Bilgiye dayanmış ve geleceğini kontrol altına alabilmek adına bilginin gücünden istifade etmek istemiştir.

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu